:: Historia wyspy Jersey

Jersey (Baliwat Jersey) jest małą normandzką wyspą położoną na Kanale La Manche. Mimo, iż nie jest częścią Unii Europejskiej, jej terytorium jest zależne od Korony Brytyjskiej. Przez wieki przeplatały się tu dwie dominujące europejskie kultury: francuska i angielska.

Nieduża powierzchnia oraz usytuowanie, powodowały, że zawsze była ona w centrum zainteresowania rabusiów oraz Wikingów. W dziewiątym wieku wyspa nagminnie była plądrowana przez piratów. Francuzki Król - Charles the Simple - widząc jedyne wyjście z tej sytuacji, w zamian za pokój w 933 roku, przyłączył wyspę do Księstwa Normandii. Normandzkie rządy panowały na wyspie do 1066 roku, w którym to Wilhelm Zdobywca podbił Anglię, co w rezultacie doprowadziło do połączenia Księstwa Normandii i Anglii w jedną koronę. W roku 1204 Król Jan bez Ziemi przegrał wojnę z Francją i stracił wszystkie ziemie w Normandii na rzecz króla Francji. Wyspy Jersey, Guernsey oraz kilka mniejszych wysp normandzkich, miały do wyboru: zobowiązanie lojalności wobec Anglii lub wobec Francji. Wybrano Anglię. Od tego momentu Jersey zaczęła posiadać wewnętrzny samorząd i autonomię. Ze względu na bliskie położenie Francji rozpoczęto rozbudowę wzmocnień i fortyfikacji, a w roku 1770 spodziewając się ofensywy Napoleona, cała linia brzegowa gęsto pokryła się twierdzami obronnymi. Od czasu uzyskania suwerenności przez wyspę była ona kilkakrotnie najeżdżana przez francuzką flotę, jednak bezskutecznie.

W czasie trwania II Wojny Światowej Jersey była okupowana przez Niemcy od 1 maja 1940 roku, aż do ostatniego dnia wojny. Po hitlerowskich rządach pozostało wiele umocnień, bunkrów i tuneli, które wrysowały się w krajobraz wyspy. Większość z nich została wybudowana przez wojennych jeńców min.: z Polski, Ukrainy, Rosji i Hiszpanii.

Dzięki swojej neutralności przez wieki prężnie rozwijał się handel pomiędzy Anglią a Francja, to z kolei bogaciło tutejszych mieszkańców. Mówi się o niej "wyspa banków". W chwili obecnej jest jednym z najbardziej znanych rajów podatkowych.

do góry