:: Emerytura

Emerytura w funtach? Czemu nie?

Każdy, kto legalnie pracuje na Jersey jest zobowiązany za pośrednictwem pracodawcy do odprowadzania sześciu procent swoich zarobków do Social Security Department. Płacąc świadczenia na Jersey mamy szanse na otrzymanie emerytury, należy jednak spełnić pewne warunki.

Podstawowym warunkiem otrzymywania wynagrodzenia emerytalnego w przyszłości jest praca na Jersey przez okres co najmniej cztery i pół roku . Otrzymamy jednak wtedy tylko 10 % podstawowych świadczeń ( około 15 funtów tygodniowo). Żeby otrzymać 100 % świadczenia emerytalnego konieczne jest opłacanie składek przez okres 45 lat, a ostatnia powinna zostać wpłacona przed upływem miesiąca poprzedzającego 65 urodziny. Przy czym, nie jest istotne od jakiej kwoty płaciłeś składkę emerytura na Jersey jest jednakowa dla wszystkich i na dzień dzisiejszy wynosi około 150 funtów tygodniowo. Jeżeli np. świadczenia płaciłeś przez okres 22,5 roku otrzymywać będziesz 50% podstawowego świadczenia. Jeżeli nie płaciłeś na Jersey składek przez wymagany okres 4,5 roku a pracowałeś w jednym z krajów, z którymi Jersey ma podpisaną umowę o świadczeniach emerytalnych możesz ubiegać się o zsumowanie lat składkowych. Do państw tych należą: Austria, Barbados, Bermudy, Kanada, Cypr, Francja, Guernsey, Islandia, Wyspa Man, Włochy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, UK, USA. Nie ma na niej niestety Polski. Konieczne jest jednak, aby przez ostatnie sześć miesięcy składka płacona była właśnie na Jersey.

Należy pamiętać aby około 3 miesiące przed ukończeniem wieku emerytalnego podać aktualny adres korespondencyjny (np.: Polski) świadczenia wypłacane będą na wskazane konto co cztery tygodnie. Emerytura podlega opodatkowaniu.foto: www.strykowski.net


do góry